پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
طرح انتخابات تناسبی شورای شهر و روستا،اختیارات مجلس را کاهش نمی دهد
عضو کمیسیون داخلی شوراها و امور داخلی کشور
طرح انتخابات تناسبی شورای شهر و روستا،اختیارات مجلس را کاهش نمی دهد

عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور، نظام انتخابات تناسبی در انتخابات اعضای شوراهای شهر و روستا را فعلا در حد پیش نویس دانست و گفت: تصویب این طرح به معنای کاهش اختیارات نمایندگان و مجلس نیست بلکه مجلس اختیارات خود را به نهادهای دیگر واگذار می‌کند.

شنبه، ۴ مرداد ماه، ۱۳۹۹