پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
پرونده حادثه کلینیک سینا اطهر روی میز کمیسیون امور داخلی کشور
آصفری خبر داد
پرونده حادثه کلینیک سینا اطهر روی میز کمیسیون امور داخلی کشور

  نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درمجلس از بررسی حادثه کلینیک سینا اطهر تهران در این کمیسیون خبر داد.  

شنبه، ۱۴ تیر ماه، ۱۳۹۹