پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تصمیمی بر کاهش بودجه آموزش و پرورش ندارد
آصفری
کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تصمیمی بر کاهش بودجه آموزش و پرورش ندارد

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی تصمیمی بر کاهش بودجه آموزش و پرورش برای سال آتی ندارد.

پنجشنبه، ۱۸ دی ماه، ۱۳۹۹