پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
در روستای سیردر خنداب
حضور محمد حسن آصفری
در روستای سیردر خنداب

 نماینده مردم شریف اراک خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی  در جریان سفر یکروزه خودبه شهرستان خنداب در آخرین بازدید خود و به صورت سرزده به روستای سیردر خنداب رفت و از نزدیک پای درد و دل اهالی این روستا نشست. 

پنجشنبه، ۳۰ بهمن ماه، ۱۳۹۹

از روستای دیزآباد بازدید کرد
محمد حسن آصفری
از روستای دیزآباد بازدید کرد

  نماینده مردم شریف اراک ،کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی به همراه فرماندار خنداب و معاونین، بخشدار و مسئولین ادارات این شهرستان از جمله بنیاد مسکن، توزیع برق، آبفا، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی از روستای قطب آباد بازدید کرده و در جریان مشکلات این روستا قرار گرفتند.  

پنجشنبه، ۳۰ بهمن ماه، ۱۳۹۹

از روستای قطب آباد در شهرستان خنداب
بازدید محمد حسن آصفری
از روستای قطب آباد در شهرستان خنداب

  نماینده مردم شریف اراک ،کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی به همراه فرماندار خنداب و معاونین، بخشدار و مسئولین ادارات این شهرستان از جمله بنیاد مسکن، توزیع برق، آبفا، منابع طبیعی، نیروی انتظامی بخش و جهاد کشاورزی از روستای قطب آباد بازدید کرده و در جریان مشکلات این روستا قرار گرفتند.  

پنجشنبه، ۳۰ بهمن ماه، ۱۳۹۹

ضمن حضور در شهرستان خنداب از روستای ایجان بازدید کرد
محمد حسن آصفری
ضمن حضور در شهرستان خنداب از روستای ایجان بازدید کرد

  نماینده مردم شریف اراک ،کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی به همراه فرماندار خنداب و معاونین، بخشدار و مسئولین ادارات این شهرستان از جمله اوقاف، بنیاد مسکن، توزیع برق و آبفا از روستای ایجان بازدید کرده و در جریان مشکلات این روستا قرار گرفتند.  

پنجشنبه، ۳۰ بهمن ماه، ۱۳۹۹

محمد حسن آصفری از روستای عباس آباد خنداب بازدید کرد
در جریان سرکشی از حوزه انتخابیه خنداب
محمد حسن آصفری از روستای عباس آباد خنداب بازدید کرد

  نماینده مردم شریف اراک ،کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی به همراه فرماندار خنداب و معاونین، بخشدار و مسئولین ادارات این شهرستان از جمله بنیاد مسکن، توزیع برق، اوقاف و آبفا از روستای عباس آباد بازدید کرده و در جریان مشکلات این روستا قرار گرفتند.

پنجشنبه، ۳۰ بهمن ماه، ۱۳۹۹