پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
بازدید از امامزاده محمد عابد(ع)
با حضور نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت
بازدید از امامزاده محمد عابد(ع)

به منظور پیگیری از روند پیشرفت فیزیکی امامزاده محمد عابد(ع) با حضور محمد حسن آصفری نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی بازدیدی از این بقعه متبرک صورت گرفت.

پنجشنبه، ۱۵ خرداد ماه، ۱۳۹۹