پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
نهادینه شدن فرهنگ امر به معروف منوط بر توجه به تمامی منکرات است
آصفری:
نهادینه شدن فرهنگ امر به معروف منوط بر توجه به تمامی منکرات است

عضو هیئت رئیسه فراکسیون امر به معروف گفت:نهادینه شدن فرهنگ امر به معروف و گسترش این فریضه الهی در جامعه نیازمند توجه ویژه به تمامی منکرات است.

سه شنبه، ۲۳ شهریور ماه، ۱۴۰۰