پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
مبنی بر صدور سندهای مالکیت کوی ولیعصر و  امام علی (ع)به ساکنان این مناطق
پیگیری مصرانه آصفری
مبنی بر صدور سندهای مالکیت کوی ولیعصر و امام علی (ع)به ساکنان این مناطق

نماینده مردم اراک،کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی  واگذاری زمین های کوی امام علی و شهرک ولیعصر به ساکنان این مناطق در جلسه با وزیر راه و شهرسازی پیگیری کرد.

سه شنبه، ۱۴ مرداد ماه، ۱۳۹۹

بر دوخطه شدن راه آهن قم به اراک تاکید کرد
آصفری
بر دوخطه شدن راه آهن قم به اراک تاکید کرد

نماینده مردم اراک ،کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی به دو خطه شدن راه آهن قم به اراک تاکید کرد.

سه شنبه، ۱۴ مرداد ماه، ۱۳۹۹

عبور بزرگراه اراک-همدان ازساروق وکمیجان پیگیری شد
در جلسه آصفری با وزیر راه و شهرسازی
عبور بزرگراه اراک-همدان ازساروق وکمیجان پیگیری شد

در نشست نماینده مردم اراک ،کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با وزیر راه و شهرسازی تغییر بزرگراه اراک-همدان به اراک-ساروق -کمیجان قهاوند پیگیری شد.

سه شنبه، ۱۴ مرداد ماه، ۱۳۹۹