پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
آموزش و پرورش به ناعدالتی موجود در حوزه آموزشی ورود کند
آصفری:
آموزش و پرورش به ناعدالتی موجود در حوزه آموزشی ورود کند

نماینده مردم اراک در مجلس با اشاره به آمار منتشر درخصوص راه یافتگان به دانشگاه ها، گفت: آموزش و پرورش به ناعدالتی موجود در حوزه آموزشی ورود کند.

چهارشنبه، ۵ مرداد ماه، ۱۴۰۱