پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
مبنی بر صدور سندهای مالکیت کوی ولیعصر و  امام علی (ع)به ساکنان این مناطق
پیگیری مصرانه آصفری
مبنی بر صدور سندهای مالکیت کوی ولیعصر و امام علی (ع)به ساکنان این مناطق

نماینده مردم اراک،کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی  واگذاری زمین های کوی امام علی و شهرک ولیعصر به ساکنان این مناطق در جلسه با وزیر راه و شهرسازی پیگیری کرد.

سه شنبه، ۱۴ مرداد ماه، ۱۳۹۹