پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
خواسته اصلی کارگران آذرآب، فعالیت این واحد تولیدی با تمام ظرفیت است
آصفری در جریان بازدید از واحد تولیدی ادوات کشاورزی اراک:
خواسته اصلی کارگران آذرآب، فعالیت این واحد تولیدی با تمام ظرفیت است

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس در جریان بازدید از واحد تولیدی ادوات کشاورزی اراک گفت: خواسته اصلی کارگران آذرآب، فعالیت این واحد تولیدی با تمام ظرفیت است.

پنجشنبه، ۳۰ تیر ماه، ۱۴۰۱