پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
طرح ساماندهی کارکنان دولت با تلاش بی وقفه نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید
محمدحسن آصفری
طرح ساماندهی کارکنان دولت با تلاش بی وقفه نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید

پیگیری ها و وعده  آصفری نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی امروز در صحن علنی نهایی شد.

یکشنبه، ۸ بهمن ماه، ۱۴۰۲