پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
در مجلس کسی نماینده تر از دیگری نیست
آصفری
در مجلس کسی نماینده تر از دیگری نیست

نماینده مردم اراک،کمیجان و خنداب در  مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس مجلس در جایگاه ریاست قرار دارد اما نمی‌تواند برای نمایندگان دیگر تعیین تکلیف کند. وظیفه نظارتی برای اجرای قانون به نمایندگان، اجازه می‌دهد که از رئیس‌جمهور سوال کنند.

دوشنبه، ۳ شهریور ماه، ۱۳۹۹