پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
مدیران صنعتی بی توجه به وضعیت کارگران به مراجع انتظامی احضار شوند
آصفری در نشست مجمع نمایندگان با فرماندهی انتظامی استان مرکزی
مدیران صنعتی بی توجه به وضعیت کارگران به مراجع انتظامی احضار شوند

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: به جای اینکه کارگران معترض به وضعیت شغلی و صنفی به پلیس امنیت فراخوانده شوند، مدیران بی توجه به وضعیت کارگران احضار شوند.

جمعه، ۶ تیر ماه، ۱۳۹۹