پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
بررسی مشکلات حقوقی مربوط به اسناد شهر میلاجرد در نشست با دادستان کل کشور
محمدحسن آصفری توضیح داد
بررسی مشکلات حقوقی مربوط به اسناد شهر میلاجرد در نشست با دادستان کل کشور

در راستای رسیدگی به مطالبات مردم شریف شهر میلاجرد نشستی با حضور محمد حسن آصفری ، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ، تعدادی از معتمدین این شهر و دادستان کل کشور در کاخ دادگستری برگزار شد.

دوشنبه، ۲۳ بهمن ماه، ۱۴۰۲