پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
آمادگی مجلس برای استقبال از پیشنهادات بانوان در زمینه اصلاح قوانین مرتبط با حقوق  زنان خبر داد
آصفری از
آمادگی مجلس برای استقبال از پیشنهادات بانوان در زمینه اصلاح قوانین مرتبط با حقوق زنان خبر داد

  نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی از آمادگی مجلس برای استقبال از پیشنهادات بانوان در زمینه اصلاح قوانین مرتبط به حقوق زنان خبر داد.

سه شنبه، ۴ شهریور ماه، ۱۳۹۹