پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
 تا مرغ از قفس نپریده روحانی را محاکمه کنید
آصفری:
تا مرغ از قفس نپریده روحانی را محاکمه کنید

محمدحسن آصفری، نماینده اراک،کمیجان و خنداب در مجلس در اظهارنظری عجیب خواستار محاکمه فوری روحانی؛ رئیس دولت تدبیر و امید شد.

سه شنبه، ۲۳ شهریور ماه، ۱۴۰۰