پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
قانونگذاری بر مبنای مطالعات علمی از ضرورت‌های مجلس است
آصفری
قانونگذاری بر مبنای مطالعات علمی از ضرورت‌های مجلس است

عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور گفت: وظایف و مسوولیت‌های مجلس با انفعال و بی‌تحرکی سازگاری ندارد و جنس کار مجلس از نوع خلاقیت، ابتکار، نگاه بلندمدت، قابلیت رصد کردن آینده و قدرت پیشتازی و انبارسازی مسیر است.

یکشنبه، ۱۹ مرداد ماه، ۱۳۹۹