پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
جریان‌های سیاسی شکست‌خورده برای مجلس حاشیه ایجاد می‌کنند
آصفری
جریان‌های سیاسی شکست‌خورده برای مجلس حاشیه ایجاد می‌کنند

نماینده مردم اراک در مجلس گفت:برخی از جریانات سیاسی شکست خورده درانتخابات، علاقه ندارند که مجلس انقلابی کارنامه موفقی داشته باشد و به همین دلیل کاملا حساب شده برای مجلس حاشیه ایجاد می‌کنند.

شنبه، ۴ مرداد ماه، ۱۳۹۹