پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
وضعیت اقتصادی چهارمین قطب صنعتی کشور مساعد نیست
نماینده اراک در مجلس
وضعیت اقتصادی چهارمین قطب صنعتی کشور مساعد نیست

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نیمی از صنایع استان مرکزی تعطیل و نیم دیگری با ظرفیت ۳۰ تا ۵۰ درصدی فعالیت دارند، گفت: وضعیت اقتصادی چهارمین قطب صنعتی کشور مساعد نیست.

سه شنبه، ۲۴ تیر ماه، ۱۳۹۹