پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
انتقاد آصفری از بی اطلاعی مجلس از جزئیات قرارداد ۲۵ ساله با چین
بررسی مسائل سیاست خارجی در مجلس
انتقاد آصفری از بی اطلاعی مجلس از جزئیات قرارداد ۲۵ ساله با چین

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از در جریان قرار نگرفتن مجلس در رابطه با قرارداد ۲۵ ساله با چین انتقاد کرد و خواستار دریافت اطلاعات از دولت در خصوص این قرارداد شد.

یکشنبه، ۱۵ تیر ماه، ۱۳۹۹