پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین شکست تحریم های آمریکا را رقم می زند
آصفری:
قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین شکست تحریم های آمریکا را رقم می زند

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهادر مجلس تاکید دارد که قرارداد ایران و چین از شکست سیاست فشار حداکثری آمریکا خبر می دهد.

شنبه، ۱۴ فروردین ماه، ۱۴۰۰