پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
 با مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان دیدار و گفتگو کرد
آصفری
با مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان دیدار و گفتگو کرد

محمدحسن آصفری برای نظارت و پیگیری وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان با مدیرعامل و مدیران این صندوق دیدار کرد.

شنبه، ۱۴ تیر ماه، ۱۳۹۹