پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
صلاح نیست بیش از این وزارت صمت بدون وزیر اداره شود
آصفری
صلاح نیست بیش از این وزارت صمت بدون وزیر اداره شود

نایب رییس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها تاکید کرد که باتوجه به شرایط کنونی از نظر بنده سوابق آقای رزم حسینی برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل قبول است.

دوشنبه، ۷ مهر ماه، ۱۳۹۹