پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
با حضور رئیس کمیسیون شوراهای مجلس
بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات
با حضور رئیس کمیسیون شوراهای مجلس

طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری عصر امروز با حضور محمدصالح جوکار و محمدحسن آصفری رئیس و نایب رئیس کمیسیون شوراها در رادیو گفتگو مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

دوشنبه، ۲۴ شهریور ماه، ۱۳۹۹