پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
متاسفانه اراده ای در دولت ها برای اصلاح فضای غیررقابتی صنعت خودرو وجود ندارد.
محمدحسن آصفری ، نایب رییس کمیسیون امورداخلی کشور
متاسفانه اراده ای در دولت ها برای اصلاح فضای غیررقابتی صنعت خودرو وجود ندارد.

محمدحسن آصفری ، نایب رییس کمیسیون امورداخلی کشور بین کرد:متاسفانه اراده ای در دولت ها برای اصلاح فضای غیررقابتی صنعت خودرو کشور و واردات خودروهای خارجی وجود ندارد.

شنبه، ۳۰ دی ماه، ۱۴۰۲