پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
 بررسی مشکلات شهرستان خنداب
با حضور آصفری
بررسی مشکلات شهرستان خنداب

در شورای اداری خنداب با حضور آصفری نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در مجلس، مشکلات این شهرستان بررسی شد.

چهارشنبه، ۲۱ آبان ماه، ۱۳۹۹