پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
نهضت هر خانه یک ستاد رئیسی انتخاب شدند
اعضای شورای مرکزی ؛
نهضت هر خانه یک ستاد رئیسی انتخاب شدند

اعضای شورای مرکزی و سیاست‌گذاری نهضت هر خانه یک ستاد آیت الله رئیسی انتخاب شدند.

دوشنبه، ۱۷ خرداد ماه، ۱۴۰۰