پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
آب رسانی به رینگ شرق به جنوب اراک از سد کمال صالح اجرایی می شود
آصفری
آب رسانی به رینگ شرق به جنوب اراک از سد کمال صالح اجرایی می شود

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی از قول مساعد مدیرعامل آبفای کشور مبنی بر اجرای طرح آب‌رسانی به رینگ شرق به جنوب اراک از آب سد کمال صالح خبر داد.

سه شنبه، ۱۴ مرداد ماه، ۱۳۹۹