پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
انتخاب آصفری به عنوان شفاف ترین نماینده مجلس شورای اسلامی
افتخاری دیگر برای مردم شریف اراک ،کمیجان و خنداب
انتخاب آصفری به عنوان شفاف ترین نماینده مجلس شورای اسلامی

در جریان آمار منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی ، محمد حسن آصفری در دسته شفاف ترین نمایندگان قرار گرفت.

پنجشنبه، ۱۲ بهمن ماه، ۱۴۰۲