پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
درباره سئوال از رئیس جمهور رفاقت بازی می کنند
انتقاد تند آصفری از قالیباف
درباره سئوال از رئیس جمهور رفاقت بازی می کنند

 نماینده مردم اراک ،کمیجان و خنداب مجلس تاکید کرد: ما در مجلس نماینده‌تر از بقیه نماینده‌ها نداریم، رئیس مجلس هم نمی‌تواند در روند کاری وکلای ملت تغییر ایجاد کند بنابراین سوال از رئیس‌جمهور باید در دستور کار قرار گیرد.

دوشنبه، ۳ شهریور ماه، ۱۳۹۹