پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
هیچگونه انتخاباتی را نمی‌توان به صورت مجازی و پستی برگزار کرد
آصفری
هیچگونه انتخاباتی را نمی‌توان به صورت مجازی و پستی برگزار کرد

نایب رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: در حال حاضر امکان برگزاری انتخابات به صورت پستی وجود ندارد زیرا امکانات موجود برای این کار فراهم نشده است.

سه شنبه، ۲۵ آذر ماه، ۱۳۹۹

با حضور رئیس کمیسیون شوراهای مجلس
بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات
با حضور رئیس کمیسیون شوراهای مجلس

طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری عصر امروز با حضور محمدصالح جوکار و محمدحسن آصفری رئیس و نایب رئیس کمیسیون شوراها در رادیو گفتگو مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

دوشنبه، ۲۴ شهریور ماه، ۱۳۹۹

اصلاحات قانون انتخابات ریاست جمهوری به زودی به صحن خواهد آمد
نایب‌رئیس کمیسیون شوراها
اصلاحات قانون انتخابات ریاست جمهوری به زودی به صحن خواهد آمد

نایب‌رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور درباره بررسی اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: بند به بند این تغییرات را در کمیسیون در جلساتی فشرده مورد بررسی قرار می‌دهیم تا ان‌شاالله به موقع به صحن علنی برسانیم که در نهایت پس از تصویب، مورد تائید شورای نگهبان واقع شود.

دوشنبه، ۲۴ شهریور ماه، ۱۳۹۹

کاندیداها باید به شورای نگهبان برنامه بدهند
جزییاتی از طرح اصلاح انتخابات ریاست جمهوری
کاندیداها باید به شورای نگهبان برنامه بدهند

نایب رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها جزئیاتی از طرح اصلاح شرایط انتخابات ریاست جمهوری را تشریح کرد.

چهارشنبه، ۱۹ شهریور ماه، ۱۳۹۹