پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
دوم اسفند نقطه عطف برجام است
آصفری
دوم اسفند نقطه عطف برجام است

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی کشور باید اقدامات خود در راستای اجرای قانون رفع تحریم ها را به مجلس ارائه دهند.

یکشنبه، ۱۲ بهمن ماه، ۱۳۹۹