پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
محمد حسن آصفری با قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور دیدار کرد.
به مناسبت روز جهانی معلولان
محمد حسن آصفری با قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور دیدار کرد.

نماینده مردم شریف اراک،کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در دیدار با قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور بر حل مسئله اشتغال و مسکن معلولان تاکید کرد.

سه شنبه، ۱۱ آذر ماه، ۱۳۹۹

با ریاست سازمان بهزیستی کشور بر حل مسئله اشتغال معلولین تاکید شد
در جریان دیدار آصفری
با ریاست سازمان بهزیستی کشور بر حل مسئله اشتغال معلولین تاکید شد

در جریان دیدار محمدحسن آصفری، با ریاست سازمان بهزیستی کشور بر حل مسئله اشتغال و مسکن معلولین تاکید شد.  

شنبه، ۱۱ مرداد ماه، ۱۳۹۹