پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
پیگیری مشکلات مردم خارج از دعواهای سیاسی
آصفری
پیگیری مشکلات مردم خارج از دعواهای سیاسی

پیگیری مطالبات مردم و رفع مشکلات آنان خارج از فضاها و دعواهای سیاسی  اولویت کاری ماست.

شنبه، ۲۵ مرداد ماه، ۱۳۹۹