پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
ثبت درخواست های ملاقات مردمی با #محمد_حسن_آصفری نماینده مردم اراک خنداب کمیجان از طریق پایگاه اطلاع رسانی asafari.ir
در راستای پاسخگویی سریع تر به مردم انجام پذیرفت
ثبت درخواست های ملاقات مردمی با #محمد_حسن_آصفری نماینده مردم اراک خنداب کمیجان از طریق پایگاه اطلاع رسانی asafari.ir

در راستای خدمت رسانی هرچه بیشتر و تسریع در روند پاسخگویی به مردم، ثبت درخواست های ملاقات های مردمی محمد حسن آصفری الکترونیکی می شود.

دوشنبه، ۲ تیر ماه، ۱۳۹۹