پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
تعامل بین دستگاه‌ها رضایتمندی مردم را بالاتر می‌برد
آصفری
تعامل بین دستگاه‌ها رضایتمندی مردم را بالاتر می‌برد

نایب رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها تاکید کرد که راهکارهای تخصصی برای حل مشکلات وجود دارد اما حلقه مفقوده، اراده و عزم جدی برای عملیاتی کردن راهکارهای ساده است.

شنبه، ۴ مرداد ماه، ۱۳۹۹