پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
سوال از رییس جمهور در دستور کار مجلس قرار گیرد
آصفری
سوال از رییس جمهور در دستور کار مجلس قرار گیرد

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی خواستار حضور رییس جمهور در مجلس و پاسخگویی وی به نمایندگان شد.

چهارشنبه، ۲۹ مرداد ماه، ۱۳۹۹