پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
جوانان عهده دار مسئولیت های مدیریتی کشور شوند
آصفری:
جوانان عهده دار مسئولیت های مدیریتی کشور شوند

نماینده مردم اراک، کمیجان وخنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به منویات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب زمان آن رسیده که جوانان مسئولیت مدیریت کشور را به دوش بکشند.

پنجشنبه، ۲۵ اردیبهشت ماه، ۱۳۹۹