پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
از پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی
بازدید محمد حسن آصفری
از پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

نماینده مردم شریف اراک ،کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی از پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانشگاهی ایران بازدید کرد.

شنبه، ۱۸ بهمن ماه، ۱۳۹۹