پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
امارات و بحرین ستاد تبلیغاتی ترامپ
آصفری در گفتگو با وطن امروز
امارات و بحرین ستاد تبلیغاتی ترامپ

نماینده مردم اراک ،کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت:مساله فلسطین ،مساله یک کشور خاص نیست بلکه موضوع حیثیت و آبروی جهان اسلام است.

یکشنبه، ۲۳ شهریور ماه، ۱۳۹۹