پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
در جذب اعتبارات ملی توسط دستگاه های اجرایی استان
تاکید محمد حسن آصفری
در جذب اعتبارات ملی توسط دستگاه های اجرایی استان

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: مدیران با توجه به سهم اندک اعتبارات تملک دارایی، برای افزایش آن در سال آتی تلاش کنند تا بتوان اقدامات موثری در راستای توسعه استان مرکزی انجام داد.  

سه شنبه، ۲۲ مهر ماه، ۱۳۹۹