پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
روی کار آمدن سمت نخست وزیری هزینه‌های کشور را افزایش می‌دهد
نماینده اراک
روی کار آمدن سمت نخست وزیری هزینه‌های کشور را افزایش می‌دهد

آصفری گفت: روی کار آمدن سمت نخست وزیری هزینه‌های کشور را افزایش می‌دهد، همچنین با این تغییرات گره‌ای از مشکلات کشور باز نخواهد شد.

سه شنبه، ۲۵ شهریور ماه، ۱۳۹۹