پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
تخصیص تسهیلات کم بهره دولت به جاورسیان
محمد حسن آصفری تاکید کرد
تخصیص تسهیلات کم بهره دولت به جاورسیان

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه خنداب و شهر جاورسیان و نقش ارزنده آنها در توسعه پایدار ، انتظار می رود دولت با تخصیص تسهیلات کم بهره در راستای حمایت از طرح های درآمدزای این منطقه حرکت کند.

سه شنبه، ۲۰ خرداد ماه، ۱۳۹۹