پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
موافقت لازم برای راه اندازی بخش دیالیزی در بیمارستان اراک از وزیر بهداشت اخذ گردید
با پیگیری آصفری
موافقت لازم برای راه اندازی بخش دیالیزی در بیمارستان اراک از وزیر بهداشت اخذ گردید

با پیگیری و درخواست محمد حسن آصفری،موافقت لازم برای راه اندازی بخش دیالیز در بیمارستان اراک اخذ شد.

جمعه، ۱۰ مرداد ماه، ۱۳۹۹