پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
بایدن هم مانند ترامپ نمی تواند بر روابط ایران با کشورهای منطقه اثر بگذارند
آصفری
بایدن هم مانند ترامپ نمی تواند بر روابط ایران با کشورهای منطقه اثر بگذارند

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با اشاره به تغییر قدرت در آمریکا و تاثیر آن بر روابط منطقه گفت: چه بایدن چه ترامپ نمی توانند تاثیری بر روابط ایران با کشورهای منطقه داشته باشند.

چهارشنبه، ۱۵ بهمن ماه، ۱۳۹۹

۱۵۲ میلیارد دلار خسارت ناشی از خروج آمریکا از برجام است
آصفری
۱۵۲ میلیارد دلار خسارت ناشی از خروج آمریکا از برجام است

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس گفت: ۱۵۲ میلیارد دلار خسارت ناشی از خروج آمریکا از برجام است که باید تعیین تکلیف شود.

پنجشنبه، ۲۵ دی ماه، ۱۳۹۹

۱۵۲ میلیارد دلار خسارت ناشی از خروج آمریکا از برجام است
آصفری
۱۵۲ میلیارد دلار خسارت ناشی از خروج آمریکا از برجام است

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس گفت: ۱۵۲ میلیارد دلار خسارت ناشی از خروج آمریکا از برجام است که باید تعیین تکلیف شود.

دوشنبه، ۲۲ دی ماه، ۱۳۹۹