پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
در قانون جدید بانوان نیز می توانند کاندیدای ریاست جمهوری شوند/تعریف قانون از رجل سیاسی
آصفری
در قانون جدید بانوان نیز می توانند کاندیدای ریاست جمهوری شوند/تعریف قانون از رجل سیاسی

نایب رئیس کمیسیون شورا‌های مجلس گفت: در اصلاحیه جدید که رجل سیاسی تعریف شده است مقرر شده که نامزد‌های خانم هم بنوانند در انتخابات ریاست جمهوری نام نویسی کنند و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شوند.

چهارشنبه، ۲۲ مرداد ماه، ۱۳۹۹