پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
درخواست برگزاری جلسه غیرعلنی برای بررسی وضعیت بازار ارز
آصفری در صحن علنی
درخواست برگزاری جلسه غیرعلنی برای بررسی وضعیت بازار ارز

نایب رئیس کمیسیون شوراها ضمن درخواست برگزاری جلسه غیرعلنی برای بررسی وضعیت بازار ارز از هیات رئیسه مجلس تقاضا کرد تا نسبت به چاپ طرح ها و لوایح اقدام شود.

چهارشنبه، ۲۵ تیر ماه، ۱۳۹۹