پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
رسانه ملی فضای تبلیغات را برای کاندیداهای ریاست جمهوری مهیا کند
آصفری
رسانه ملی فضای تبلیغات را برای کاندیداهای ریاست جمهوری مهیا کند

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: رسانه ملی باید فرصت‌های لازم را در انتخابات ریاست جمهوری به کاندیداها بدهد تا به ارائه برنامه های خود بپردازند.

یکشنبه، ۲۱ دی ماه، ۱۳۹۹

طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری محدودیتی برای نخبگان ایجاد نمی‌کند
آصفری
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری محدودیتی برای نخبگان ایجاد نمی‌کند

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: با طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کاندیداها ضابطه‌مند خواهد شد.

دوشنبه، ۱۵ دی ماه، ۱۳۹۹

هیچگونه انتخاباتی را نمی‌توان به صورت مجازی و پستی برگزار کرد
آصفری
هیچگونه انتخاباتی را نمی‌توان به صورت مجازی و پستی برگزار کرد

نایب رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: در حال حاضر امکان برگزاری انتخابات به صورت پستی وجود ندارد زیرا امکانات موجود برای این کار فراهم نشده است.

سه شنبه، ۲۵ آذر ماه، ۱۳۹۹

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری حتی یک روز هم به تعویق نخواهد افتاد
آصفری
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری حتی یک روز هم به تعویق نخواهد افتاد

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای کشور گفت: براساس قانون اساسی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یک روز هم به تعویق نخواهد افتاد.

دوشنبه، ۲۴ آذر ماه، ۱۳۹۹

اصلاحات قانون انتخابات ریاست جمهوری به زودی به صحن خواهد آمد
نایب‌رئیس کمیسیون شوراها
اصلاحات قانون انتخابات ریاست جمهوری به زودی به صحن خواهد آمد

نایب‌رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور درباره بررسی اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: بند به بند این تغییرات را در کمیسیون در جلساتی فشرده مورد بررسی قرار می‌دهیم تا ان‌شاالله به موقع به صحن علنی برسانیم که در نهایت پس از تصویب، مورد تائید شورای نگهبان واقع شود.

دوشنبه، ۲۴ شهریور ماه، ۱۳۹۹