پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
دشمن به دنبال ایجاد تفرقه است تا انتخابات پیش رو کم رمق برگزار شود .
محمدحسن آصفری نماینده مردم شریف اراک، خنداب و کمیجان در مجلس:
دشمن به دنبال ایجاد تفرقه است تا انتخابات پیش رو کم رمق برگزار شود .

نماینده مردم اراک در مجلس گفت: دشمن به دنبال ایجاد تفرقه است و اکنون نیز در حال برنامه ریزی بوده تا انتخابات پیش رو کم رمق برگزار شود اما دشمنان مطمئن باشند در این مرحله نیز به مانند گذشته موفق نخواهند شد.

شنبه، ۱۴ مرداد ماه، ۱۴۰۲