پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری

پایگاه اطلاع رسانی محمدحسن آصفری
اخبار
جستجو در اخبار و مقالات
قانون اقدام راهبردی مسیر احیاء مذاکرات برد- برد را ایجاد کرد
آصفری:
قانون اقدام راهبردی مسیر احیاء مذاکرات برد- برد را ایجاد کرد

نماینده مردم اراک،خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، گفت: شورای عالی امنیت ملی باید ظرف زمانی برای بازگشت غربی‌ها و آمریکا به تعهدات برجام و میز مذاکره مشخص کند، در صورت تعلل طرف‌های مقابل پیشنهادهایی را ارائه خواهیم کرد.

دوشنبه، ۳ مرداد ماه، ۱۴۰۱